AYM kararını verdi… Ek MTV için dava açanlar ne yapacak? Ek MTV’yi ödemeyenlerin durumu ne olacak?

Dünya Gazetesi yazarı Zeki Gündüz, Anayasa Mahkemesi’nin “depremin yol açtığı ekonomik kayıp” gerekçesiyle iptal talebini reddettiği ek Motorlu Taşıtlar Vergisi için “Anayasa’ya aykırılık” iddiasında bulunup dava açanlar ile dava açmayıp ödeme yapmamış kişilerin ne yapması gerektiği konusunda bir yazı kaleme aldı.

Zeki Gündüz, yazısında şunları kaydetti:

Halen mahkemelerde bir şans var mı?
Kısa ve kesin bir cevap vermek gerekirse yok.

İlk derece mahkemeleri nasıl karar verecek?
Bu karardan sonra anayasaya aykırılık iddiaları mahkemelerde kabul görmeyecektir.

Davadan feragat masraflarınızı azaltabilir
Avukatlık ücretleri ve karar harçları feragat yoluyla azaltılabilir.

Dava sonunda ödenecek avukatlık asgari ücretleri
Bildiğiniz üzere, dava neticelendiğinde, mahkemelerce, kaybeden tarafın, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre idareye avukatlık ücreti ödemesine de hükmedilecektir.

Tarifenin 15. maddesine göre, davadan feragat halinde bir indirim öngörülmüş olmasına rağmen, idare savunma dilekçesini vermişse ki büyük çoğunluğunda vermiştir, feragat etseniz de mahkemelerin davayı kaybeden taraf aleyhine hükmedeceği avukatlık ücretinde bir indirim oluşmayacaktır.

Bu nedenle de şayet feragati düşünüyorsanız, duruşmalı işlerde asgari avukatlık ücreti daha yüksek(iki katı) olduğundan, duruşma talep etmişseniz önce duruşmadan vazgeçmekte, sonrasında da feragat etmekte fayda var. Ancak siz feragat etseniz bile vergi dairesinin avukatı da duruşma istemiş ve vazgeçmemişse duruşma halen yapılmak zorunda olduğundan sizin vazgeçmeniz tek başına işe yaramayabilir.

Ödemeyenlere ne olacak?
Herhangi bir ceza uygulanması söz konusu değil. Ek MTV’nin ödemesi yapılmayan taksitinin gecikme faizi ile ödenmesi gerekmektedir. Ödenmezse haciz dahil cebri takip süreci başlar. Aracın muayenesi, devri gibi işlemler bu borç ödenmeden yapılamaz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir