MİT akademisinin başkanı belli oldu: Tüm merak edilenler tek tek açıklandı!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın tarafından açıklanan Milli İstihbarat Akademisi’nin faaliyetlerine ilişkin detaylar, MİT’in yenilenen internet sayfasında yer aldı.

Buna göre, 6 Ocak itibarıyla faaliyetlerine başlayan Akademi, istihbarat, güvenlik ve strateji alanlarında lisansüstü eğitim ve bilimsel araştırmalar gerçekleştirecek. Akademi’nin bu çalışmalarla Türkiye’de istihbarat alanının bir bilim dalı olarak yerleştirilmesi ve geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Akademi ile aynı zamanda Türkiye’nin istihbarat ve güvenlik alanındaki iddiasının güçlendirilmesi ve bu alandaki deneyiminin kavramsallaştırılması amaçlanıyor.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI AÇILACAK 

Milli İstihbarat Akademisi bünyesindeki enstitülerde açılacak yüksek lisans ve doktora programlarına, üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren ilgili lisans programlarından mezun olan ve akademi şartlarını karşılayan herkes başvurabilecek.

Bu programlarda eğitim gören öğrenciler, istihbarat, güvenlik, strateji, bölge çalışmaları, siber güvenlik ve kriptoloji, uydu-uzay sistemleri, yapay zeka ile veri analitiği ve benzeri alanlarda çalışmalar yürütebilecek.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAPILACAK, AR-GE PROJELERİ GELİŞTİRİLECEK

Akademi ayrıca bilimsel araştırmalar gerçekleştirecek, AR-GE projeleri geliştirecek.

Bu kapsamda, Türkiye’nin stratejik öncelikleri ve hedeflerini göz önünde bulundurarak istihbarat ve güvenlik alanlarında araştırmalar yapılması ve projeler üretilmesi, bu alanlarda çalışan akademisyenler ile uygulayıcıların ortak bir platformda buluşmasını sağlayacak nitelikte ulusal ve uluslararası düzeylerde çalıştay, seminer, konferans, kongre gibi organizasyonların düzenlenmesi hedefleniyor.

Akademi bünyesindeki eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetleriyle istihbarat ve güvenlik alanında bilimsel bilgi üretilmesi, bu birikimin uluslararası literatüre aktarılması ve bu süreçte Türkiye’de nitelikli ve dünyayla entegre bir istihbarat çalışmaları topluluğu oluşturulması amaçlanıyor.

İstihbarat, güvenlik, strateji ve bölge araştırmaları alanında çalışan ulusal ve uluslararası akademisyenler, öğrenciler, uzmanlar, siviller ya da kamu personeli için disiplinler arası araştırma platformu işlevi görmeyi de hedefleyen Akademi, bu alandaki ulusal ve uluslararası tartışmalara katkı sunmayı planlıyor.

AKADEMİ BAŞKANI PROF. DR. TALHA KÖSE 

İlk kez kurulan Milli İstihbarat Akademisinin Başkanı Prof. Dr. Talha Köse oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmasının ardından Sabancı Üniversitesi Uyuşmazlık Analizleri ve Çözümleri programından yüksek lisans derecesi alan, ABD’deki George Mason Üniversitesi Çatışma Analizi ve Çözümü Enstitüsünde doktorasını tamamlayan Köse, George Mason Üniversitesi, Maastricht Üniversitesi ve Marmara Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi.

İstanbul Şehir Üniversitesi ile İbn Haldun Üniversitesi’nin kuruluş sürecinde görev alan, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlıklarını yapar Köse, SETA’da Toplum Masası Direktörlüğü ve Brüksel Masası Direktörlüğü görevlerini yürüttü.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde görev alan Köse, uluslararası ilişkiler, çatışma çözümleri, barış inşası, Türk siyaseti, etnik ve mezhepsel kimlikler ve radikalleşme gibi konularda çalışmalar yürütüyor.

Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yayımlanan çok sayıda bilimsel yayını bulunan Köse, ulusal ve uluslararası akademik projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak da görev aldı.

MERAK EDİLENLER

  • Akademinin faaliyet alanları nelerdir?

Akademi; eğitim ve araştırma olmak üzere iki temel faaliyet alanına sahiptir. Eğitim faaliyetleri enstitüler bünyesindeki programlar vasıtasıyla yürütülecektir. Araştırma merkezleri ise bilimsel araştırma, çalıştay, sempozyum ve diğer akademik çalışmaların yürütüldüğü yapılardır.

  • Akademide lisans eğitimi veriliyor mu?

Akademi bünyesinde sadece yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir.

  • Programlara kimler başvurabilir?

Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren ilgili lisans programlarından mezun olan ve akademi başvuru şartlarını karşılayan herkes Akademi’de lisansüstü eğitim için başvurabilir.

  • Akademinin müfredatında hangi dersler var?

Enstitüler bünyesindeki programların kendine özgü ders müfredatları bulunmaktadır. Öğrenciler istihbarat kuramı ve tarihi, araştırma metodolojileri, istihbarat ve güvenlik çalışmalarında yöntem ve analiz gibi derslerin yanı sıra Batı felsefesi, İslam sanatı, sinema gibi vizyon derslerinden de seçim yapabilecektir.

  • Programlara başvuru değerlendirme ve kabul süreci nasıl yürütülüyor?

Adayların başvuru sürecinde ALES, dil puanı ve lisans derecesinin yanı sıra bir niyet mektubu yazması beklenmektedir. Başvurusu kabul edilen adaylar yazılı ve sözlü bilimsel sınavlara girecektir. Eleştirel ve analitik düşünce yapısına sahip, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, çevresine duyarlı ve gerçek dünya meselelerine çözüm önerileri üzerinde düşünen adaylar aranmaktadır.

  • Başvurular ne zaman olacak?

Başvuru takvimi ve süreci Nisan ayı içerisinde Akademi resmi internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

  • Programlardan mezun olanlar ne yapabilir?

Akademide yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler, diğer üniversitelerde olduğu gibi akademik tez çalışmalarını tamamlayarak mezun olmaya hak kazanır. Mezun öğrenciler özel sektör, akademi ya da devlet kurumlarında çalışabilir.

  • Akademi’nin YÖK tanınırlığı var mıdır?

Akademi’den alınan diplomanın YÖK tanınırlığı vardır. Tamamlanan tezler YÖK ulusal tez merkezinde yayınlanır.

  • Akademi bünyesinde araştırma merkezlerinin işlevi nedir?

Araştırma merkezleri istihbarat, güvenlik, strateji, bölge çalışmaları, yapay zekâ, siber ve elektronik istihbarat gibi alanlarda bilimsel araştırma projeleri yürütür. İlgili konularda çalıştaylar, sempozyumlar ve çeşitli bilimsel aktiviteler düzenler. Araştırma ve diğer bilimsel faaliyet sonuçlarını raporlandırarak kamuoyu ile paylaşır. Dinamik şekilde zaman içerisinde yeni araştırma alanları da kapsama alanına girecektir.

KAYNAK: AA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir